در ادبیات، بسیاری از نویسندگان مدل‌سازی ریاضی را برای یک پانل PV در MATLAB/Simulink انجام داده‌اند.

در مقاله، نویسنده یک مدل سلول معادل یک دیود را برای یک پانل PV در نظر گرفت و از بلوک‌های ریاضی داخلی برای مدل‌سازی معادلات مختلف برای توسعه یک مدل کلی برای یک پانل PV استفاده کرد.

مدل سازی برای پنل خورشیدی PVL-124 انجام شد. ورودی زیرسیستم PV تابش، دما، مقاومت سری و مقاومت شنت و خروجی ولتاژ و جریان پانل بود.

این نویسنده مدل دیگری از یک پنل PV را در MATLAB/Simulink برای یک پنل PV MSX 64W مورد بحث قرار داد.

زیرسیستم‌های معادلات ریاضی مختلف یک مدار معادل مبتنی بر دیود پمپ آب ساختمان مسکونی برای پانل PV مدل‌سازی و یکپارچه شدند.

ورودی زیرسیستم PV کلی دما و تابش است، در حالی که خروجی جریان پنل PV است. کل سیستم در شرایط مختلف محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مقاله، نویسنده یک پانل PV TCM-210SB مدل‌سازی شده پمپ آب ضد آب در MATLAB/Simulink را مورد بحث قرار داد.

معادلات ریاضی مختلف برای یک مدل تک دیود برای پانل PV مدل‌سازی شد.

پس از مدل‌سازی، رفتار دینامیکی پانل نیز تحت ویژگی‌های محیطی در جمهوری باشقورتستان (روسیه) مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج محاسباتی در پایان با داده‌های تجربی با استفاده از یک میز آزمون پانل پمپ آب خانگی صنعتی واقعی تأیید شد. یکی از دقیق‌ترین و آسان‌ترین مدل‌سازی‌ها در کاغذ بود.

در این، یک پنل خورشیدی DS-100M با استفاده از معادلات مدل تک دیود مدل‌سازی می‌شود. ورودی های زیرسیستم PV کلی فقط دما و تابش است، در حالی که خروجی جریان پنل PV است.

نویسنده رویکرد متفاوتی در پیش گرفت. به جای ساختن زیرسیستم های مختلف، هر معادله در یک زیر سیستم واحد مدل سازی شد.

در مدل نهایی، شش پنل به صورت سری ادغام شدند و رفتار دینامیکی پمپ آب پنتاکس آنها تحت سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج همچنین با استفاده از 2 پانل PV متصل به صورت سری تأیید شد و نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی دقیق بودند.

 • منابع:
  1. Design, optimization and analysis of a solar water pumping system for Pakistan
 • تبلیغات: 
  1. ساخت موتور هلیکوپتر با نان!!!
  2. کت چرم بهترین هدیه برای مرد خانه است
  3. با پارچه از شر موهای زائد خلاص شوید
  4. کشف خانه ای متروکه در شیراز همه رو به وحشت انداخت!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *