آویشن

روغن آویشن برگ باریک کوهی یک عامل بخور بالقوه برای کنترل بیماری های پس از برداشت در سبزیجات و میوه های تازه است. این روغن در انگورهای سفره ای برای آزمایش خواص کیفی آن در طول نگهداری استفاده شد.

تفاوت در pH، درصد پوسیدگی، ویتامین C، کاهش وزن و کیفیت ذخیره سازی نمونه های تیمار شده مشاهده شد. رنگ در طول ذخیره سازی کاهش یافت، اما کاهش در نرخ کروم مشاهده شد.

علاوه بر این، اثر روغن آویشن بر روی آنتراکنوز در طول پس از برداشت. اثر ضد قارچی روغن آویشن در برابر آنتراکنوز ناشی از C. musae در موز آشکار شد.

فنگ، چن، ژنگ و لیو (2011) اثر بخور روغن آویشن را بر روی گوجه‌فرنگی‌های مصنوعی جایگزین آلترناریا ارزیابی کردند. روغن آویشن باعث کاهش جمعیت جایگزین A. در گوجه فرنگی شد که در آن کاربرد فاز بخار موثرتر از کاربرد تماس مستقیم بود.

آویشن

علاوه بر این، Viacava، Ayala-Zavala، González-Aguilar و Ansorena (2018) تأثیر روغن آویشن (رایگان و محصور شده) را بر ویژگی‌های کیفی کاهوی رومی فرآوری‌شده در طول ذخیره‌سازی سرد مورد مطالعه قرار دادند.

صفات عملکردی و ارگانولپتیکی کاهوی رومی تیمار شده با روغن کپسوله شده بسیار بهتر از موارد استفاده شده در روغن آزاد و نمونه شاهد بود.

استفاده از مشتقات آویشن در فرآورده های گوشتی به عنوان نگهدارنده گزارش شده است. عابد اثر ضد میکروبی اسانس T. capitata را بر روی گوشت چرخ کرده گاو تلقیح شده با L. monocytogenes گزارش کرد.

گوشت گاو تیمار شده با 1% TEO جمعیت باکتری را کاهش داد. جایاری و همکاران (2018) اثر ضد باکتریایی اسانس های T. capitatus و T. algeriensis را بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس، E. coli، S. typhimurium و P. aeruginosa در گوشت چرخ کرده گاو آزمایش کردند.

P. aeruginosa مقاوم ترین پاتوژن در گوشت چرخ کرده گاو بود. بوسکوویچ و همکاران (2019) پایداری آنتی اکسیدانی گوشت خوک چرخ شده تیمار شده با TEO را مطالعه کرد.

گوشت چرخ کرده خوک حاوی TEO بسته بندی شده در خلاء طی 15 روز نگهداری در سرد مورد ارزیابی قرار گرفت. TEO ثبات گوشت خوک چرخ شده را با توجه به اکسیداسیون لیپید افزایش داد، که در آن اثر آنتی اکسیدانی وابسته به غلظت بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *